SỰ KIỆN


Tổ chức các giải: chọi trâu Bảo Thắng lào Cai, Chọi trâu Bảo Hà , Chọi trâu Văn Yên Yên Bái

   

Đăng cai đua ngựa Bắc Hà năm 2016, 2017, 2018

   

Chúng Tôi còn tổ chức một số lễ hội địa phương như: lễ hội quế Bắc Hà, lễ hội mận Bắc Hà